Dziura ozonowa

Spadek zawartości ozonu ($O_3$) w atmosferze ziemskiej na wyso ści 15-20 km zaobserwowany w okolicach podbiegunowych; d.o. jest spowodowan przemysłową emisją pewnych węglowodorów nasyconych (freonów); ozon pochla nia szkodliwe dla życia biologicznego krótkofalowe promieniowanie ultrafiolelo we; d.o. podwyższa poziom tego promieniowania, a tym samym może powodow a zagrożenie dla zdrowia.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (108 votes, average: 4,26 out of 5)
Loading...
pobierz z Google Play pobierz z App Store
Back to top