Bolometr

Przyrząd służący do detekcji i pomiaru mocy promieniowania z podczerwieni, mikrofal i promieniowania widzialnego. Zasada pomiaru oparta jest na zmianie oporu elektrycznego elementów metalowych pod wpływem energii absorbowanego promieniowania. Zmiany oporu b. mierzy się metodą mostkową, gdzie w jednym z ramion mostka umieszcza się b. pomiarowy. B. mierzą przyrosty temperatury rzędu 10^{-6} K i minimalne moce promieniowania rzędu 10^{-12}W. W zależności od rodzaju materiału, z którego jest wykonany element oporowy b., wyróżniamy b. metalowe, półprzewodnikowe i najczulsze - nadprzewodnikowe. B. wykorzystuje się w astronomii do wyznaczania temperatur gwiazd oraz w technice wojskowej.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (110 votes, average: 4,26 out of 5)
Loading...
pobierz z Google Play pobierz z App Store
Back to top