Bohra promień atomu

r_n - promień atomu w modelu \rightarrowatomu Bohra; zgodnie z postulatami teorii Bohra (\rightarrow}atom Bohra) elektron może się poruszać tylko po orbitach, których promienie r_nopisuje wzór:
\\ r_n=\frac{E_0*h^2}{\Pi * m_e * e^2} * n^2 \\\\gdzie: r_n - promień n-tej orbity elektronowej, co - przenikalność dielektryczna próżni, h - stała Plancka, m_e - masa elektronu, E - ładunek elektronu, n - numer kolejnej orbity (główna liczba kwantowa).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (139 votes, average: 4,30 out of 5)
Loading...
pobierz z Google Play pobierz z App Store
Back to top