Astrofizyka

Dział astronomii badający właściwości fizyczne obiektów kosmicznych, takie jak skład chemiczny oraz procesy fizyczne zachodzące w tych ciałach. Rozróżnia się a. obserwacyjną i a. teoretyczną. A. obserwacyjna bada widma z całego zakresu promieniowania elektromagnetycznego, jak promieniowanie y, promieniowanie X, daleki nadfiolet, bliską i daleką podczerwień, promieniowanie radiowe, promieniowanie widzialne oraz promieniowanie korpuskularne. Do obserwacji wykorzystuje się \rightarrowreflektory, \rightarrowradioteleskopy oraz kamery lustrzano-soczewkowe (np. \rightarrowkamera Schmidta). A. teoretyczna na podstawie obserwacji opracowuje modele i teorie wyjaśniające procesy zachodzące w obiektach kosmicznych.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (119 votes, average: 4,37 out of 5)
Loading...
pobierz z Google Play pobierz z App Store
Back to top