Aeronomia

Dział geofizyki zajmujący się badaniem składu i właściwości górnych warstw atmosfery ziemskiej oraz procesami fizycznymi i chemicznymi zachodzącymi tam pod wpływem promieniowania słonecznego. Pomiary przeprowadzane są za pomocą balonów, rakiet, satelitów, stacji kosmicznych. Badaniom poddaje się warstwy atmosfery leżące nad troposferą (powyżej 10 km), a ich celem jest ustalenie rozkładu przestrzennego ciśnienia, temperatury, gęstości oraz składu chemicznego tego obszaru. A. opisuje i wyjaśnia zjawiska zachodzące w atmosferze, takie jak: zorze polarne, świecenie nocnego nieba, pływy atmosferyczne, rozchodzenie się fal radiowych, pasy radiacyjne Ziemi itp.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (142 votes, average: 4,25 out of 5)
Loading...
pobierz z Google Play pobierz z App Store
Back to top