Absorbcja światła

Pochłanianie światła podczas przechodzenia przez ośrodek, co prowadzi do zmniejszenia natężenia wiązki światła. Część energii promieniowania zamienia się bezpowrotnie w inne formy energii, np. energię wewnętrzną, energię wzbudzenia lub jonizacji atomów lub cząsteczek. A.ś. zależy od długości fali świetlnej, a także od gęstości optycznej ośrodka. A.ś. jest opisana prawem absorbcji:
\\ I = I_0e^{-\alpha x} \\
gdzie I - natężenie światła wychodzącego z ośrodka, I_0 - natężenie światła padającego na ośrodek, a - współczynnik absorpcji, x - grubośc warstwy, przez którą przechodzi światło.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (142 votes, average: 4,17 out of 5)
Loading...
pobierz z Google Play pobierz z App Store
Back to top