Tagi: Transformacja Galileusza

1. Transformacja Galileusza

Transformacja Galileusza – klasyczne wyobrażenie o czasie i przestrzeni. Mamy układ nieruchomy S oraz układ S' poruszający się ze stałą prędkością v względem układu S. x' = x - v·t y' = y t' = t Δx' = Δx – v·Δt prędkość ciała mierzona w układzie S: u = Δx/Δt prędkość ciała mierzona w układzie…

Więcej
pobierz z Google Play pobierz z App Store
Back to top