Tagi: stw

1. Transformacja Galileusza

Transformacja Galileusza – klasyczne wyobrażenie o czasie i przestrzeni. Mamy układ nieruchomy S oraz układ S' poruszający się ze stałą prędkością v względem układu S. x' = x - v·t y' = y t' = t Δx' = Δx – v·Δt prędkość ciała mierzona w układzie S: u = Δx/Δt prędkość ciała mierzona w układzie…

Więcej

2. Postulaty STW, Transformacja Lorentza

Postulaty szczególnej teorii względności: 1. Postulat względności Dla wszystkich obserwatorów w inercjalnych układach odniesienia prawa fizyki są takie same, żaden w układów nie jest wyróżniony. 2.Postulat stałej prędkości światła Światło w próżni rozchodzi się we wszystkich układach inercjalnych i we wszystkich kierunkach z tą samą prędkością równą c ≈ 300 000 km/s = 3·108 m/s…

Więcej

3. Długość, czas, pęd, prędkości, energia relatywistycznie

Skrócenie długości l = l0·√(1- v²/c²) l – długość ciała mierzona w układzie, względem którego ciało się porusza l0 - długość ciała mierzona w układzie związanym z poruszającym się ciałem (czyli np. z jego powierzchni) v – prędkość jednego układu względem drugiego Skrócenie długości następuje tylko w kierunku ruchu ciała. Dylatacja czasu t = t0/√(1-…

Więcej
pobierz z Google Play pobierz z App Store
Back to top