Tagi: ruch

Ruch cząstek - zadania

Zad. 1 Dlaczego po ogrzaniu wzrasta objętość ciała stałego? Odp. Po ogrzaniu rosną średnie odległości między cząsteczkami. Jest tak dlatego, że wraz ze wzrostem temperatury, wzrasta również wielkość wychylenia drgań cząsteczek. Zad. 2 Im wyższa temperatura tym szybszy jest ruch cząsteczek danej substancji. Podaj zjawiska, które potwierdzają to stwierdzenie. Odp. Im wyższa temperatura, tym szybciej…

Więcej

Bryła Sztywna

Bryła sztywna - definicja i informacje teoretyczne Bryła sztywna to ciało fizyczne o strukturze, która uniemożliwia przemieszczanie się jego części względem siebie. Najprościej można ją określić jako obiekt, w którym wszystkie punkty zawsze mają stałą odległość względem siebie Są one określane materialnymi, ale nie są to obiekty istniejące w rzeczywistości. Stosuje się je dla uproszczenia…

Więcej

Układ inercjalny

Teoria i definicja Układ inercjalny jest podstawowym układem odniesienia występującym w fizyce. Stanowi on punkt wyjścia do analizy ruchu i jego rozważań nad jego przebiegiem; dlaczego zachodzi w taki sposób, a nie inny. Charakteryzuje się tym, że każde rozpatrywane w nim ciało, niepodlegające zewnętrznym oddziaływaniom pozostaje w spoczynku, bądź porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym. Przyspieszenie…

Więcej

7. Równia pochyła

Siły, które działają na ciało na równi pochyłej to siła grawitacji Fg i siła reakcji podłoża FR. Siła grawitacji jest rozłożona na składowe, które oznaczone są jako siła nacisku N oraz siła zsuwająca Fzs. N = Fg ·cosα Fzs = Fg ·sinα Siła nacisku N jest równoważona przez siłę reakcji podłoża FR. Za ruch jednostajnie…

Więcej
pobierz z Google Play pobierz z App Store
Back to top