Tagi: obieg wody

Skąd się bierze deszcz?

Woda krąży w przyrodzie od miliardów lat. Będąc w nieustannym ruchu, umożliwia życie na Ziemi. Podczas podróży pomiędzy wodami podziemnymi, powierzchniowymi i atmosferycznymi, cząsteczki wody przechodzą ciągłe przemiany fazowe i kilkukrotnie zmieniają stan skupienia między gazowym, ciekłym i stałym. Obieg wody między atmosferą, hydrosferą i litosferą jest możliwy dzięki wpływom Słońca, siły grawitacyjnej oraz ruchu…

Więcej
pobierz z Google Play pobierz z App Store
Back to top