Tagi: leptony

Neutrina

Neutrina są cząstkami elementarnymi, które są zaliczane do leptonów. Są to fermiony o spinie równym ½. Mają zerowy ładunek elektryczny, a w modelu standardowym są klasyfikowane jako cząstki podstawowe. Doświadczenia przeprowadzone w ostatnich latach wykazały, że mają one masę spoczynkową o wartości bliskiej zera. Powstają one na skutek rozpadu beta plus. Ich nazwa powstała jako…

Więcej
pobierz z Google Play pobierz z App Store
Back to top