Tagi: gęstość substancji

Gęstość substancji - zadania

Zad. 1 Dane są następujące substancje: miedź, woda destylowana, wodór. Która z wymienionych substancji ma największą gęstość? Odpowiedź uzasadnij, uwzględniając typ substancji. Odp. Największą gęstość ma miedź, która jest ciałem stałym. Ciała stałe mają w większości przypadków większą gęstość od cieczy. (wyjątkiem jest np. drewno, którego gęstość jest mniejsza od wody) Zad. 2 Z jakiego…

Więcej
pobierz z Google Play pobierz z App Store
Back to top