Tagi: fale dźwiękowe

Fale dźwiękowe w fizyce i naukowa geneza muzyki jako fali akustycznej

Fale dźwiękowe to między innymi muzyka. Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak to się dzieje, że słyszymy? Jest to możliwe dzięki rozchodzeniu się w powietrzu fal dźwiękowych. Tytułowe pojęcie jest odmiennie definiowane przez różnych autorów. Możemy je interpretować jako dowolną falę mechaniczną, która jest podłużna, bez względu na jej słyszalność, lub zaliczać do nich tylko takie,…

Więcej

Drgania wymuszone – definicja i obecność w życiu codziennym

Drgania wymuszone spotykamy w życiu codziennym niemalże nieustannie. Warto jednak na początku zdefiniować to pojęcie. Drganiami wymuszonymi określamy te, które odbywają się pod wpływem zewnętrznego źródła energii. Prostym przykładem jest odbiór dźwięków np. muzyki, przez człowieka. Kiedy dźwięk dociera do naszych uszu, wówczas błona bębenkowa zostaje wprowadzona w ruch, co inaczej nazywamy niczym innym jak…

Więcej

Mikrofon

Mikrofon to przetwornik elektroakustyczny, który służy do przetwarzania fal dźwiękowych na zmienny prąd elektryczny. Słowo to początkowo zaczęło funkcjonować w słownikach pod koniec XVII wieku w znaczeniu instrumentu zwiększającego głośność dźwięku, czyli trąbki przystawianej do ucha. Pierwszy mikrofon, będący przetwornikiem, skonstruował w 1827 roku Charles Wheatstone. W tym artykule prześledzimy historię mikrofonu oraz zasadę jego…

Więcej

Fale akustyczne

Fale akustyczne są rozchodzącym się w ośrodku zaburzeniami ciśnienia i gęstości. Występują w postaci fali podłużnej, wraz z którą występują drgania cząsteczek ośrodka. Fale te mogą się poruszać w ośrodkach sprężystych, takich jak ciała stałe, ciecze czy gazy. Ich działanie polega na przenoszeniu energii mechanicznej za pośrednictwem drgających cząsteczek ośrodka – rozrzedzenie i zagęszczenia, bez…

Więcej

6. Fale mechaniczne - fale dzwiękowe

Fala dźwiękowa – dowolna fala podłużna rozchodząca się w ośrodku sprężystym Ton – sinusoidalna fala dźwiękowa o ściśle określonej częstotliwości, amplitudzie i fazie Rozchodzenie się fali dźwiękowej: gazy i ciecze: przemieszczanie się zagęszczeń i rozrzedzeń ośrodka ciała stałe: rozchodzenie się odkształceń lub naprężeń mechanicznych Natężenie dźwięku I = P/S P – moc dźwięku S –…

Więcej
pobierz z Google Play pobierz z App Store
Back to top