Tagi: drgania

Ruch harmoniczny – wahadło fizyczne, torsyjne i matematyczne

Ruch harmoniczny to najczęściej wykorzystywany model do charakteryzowania drgających ciał. Używamy go, gdyż jest stosunkowo prosty w opisie oraz większość ruchów drgających go przypomina. Przyjrzyjmy się klasycznemu przykładowi jego wykorzystania, czyli wahadłu. Jest to ciało, które będąc zawieszone w polu grawitacyjnym, wykonuje drgania wokół poziomej osi. Jednocześnie ta oś nie zawiera jego środka ciężkości. Prawa…

Więcej

Fale morskie

Fale morskie to jeden ze szczególnych rodzajów fal mechanicznych. Jak wskazuje ich nazwa są to fale, które tworzą się zarówno na powierzchni, jak i wewnątrz oceanów i mórz. Z punktu widzenia fizycznego, jest to oscylacyjny ruch cząstek wody po orbitach epileptycznych lub kołowych. Najczęściej są wywoływane przez tarcie ruchomych mas powietrza o powierzchnię wody. Fale…

Więcej

Fale mechaniczne

Fale mechaniczne to fale, które rozchodzą się w ośrodkach sprężystych za pośrednictwem rozprzestrzeniania się drgań tego ośrodka. Spełniają one zasadę zachowania energii i są podległe zasadom dynamiki Newtona. Ich charakterystyczną właściwością jest możliwość przenoszenia energii, bez jednoczesnego przemieszczania materii. Do przykładów takich fal nalezą fale dźwiękowe, morskie czy sejsmiczne. Można je również podzielić na podłużne…

Więcej

4. Wahadło matematyczne, drgania tłumione i wymuszone

Wahadło matematyczne – punktowa masa zawieszona na nieważkiej i nierozciągliwej nici dla małych kątów wychylenia → przybliżenie ruchu w poziomie: tgα ≈ x/l Fd = Fg·tgα = m·g·x/l ruch harmoniczny: Fd = Fs - m·g·x/l = - k·x → k = mg/l Izochronizm drgań wahadła – okres drgań nie zależy od ich amplitudy Drgania tłumione…

Więcej
pobierz z Google Play pobierz z App Store
Back to top