Tagi: De revolutionibus orbium coelestium

O obrotach sfer niebieskich – kulisy najsłynniejszego dzieła Mikołaja Kopernika

O obrotach sfer niebieskich to kluczowe i najsłynniejsze dzieło Mikołaja Kopernika – znanego na całym świecie polskiego astronoma. Złożone jest z 6. ksiąg, w których wyłożone zostały podwaliny teorii heliocentrycznej. Rękopis słynnego dzieła powstał prawdopodobnie pomiędzy 1515 a 1530 rokiem, jednakże dopiero w 1541 roku autor przekazał je do druku Retykowi. Ten już w 1539…

Więcej
pobierz z Google Play pobierz z App Store
Back to top