Tagi: bryła sztywna

Bryła Sztywna

Bryła sztywna - definicja i informacje teoretyczne Bryła sztywna to ciało fizyczne o strukturze, która uniemożliwia przemieszczanie się jego części względem siebie. Najprościej można ją określić jako obiekt, w którym wszystkie punkty zawsze mają stałą odległość względem siebie Są one określane materialnymi, ale nie są to obiekty istniejące w rzeczywistości. Stosuje się je dla uproszczenia…

Więcej

Dynamika bryły sztywnej

Bryła sztywna – ciało, którego punkty nie przemieszczają się względem siebie. W ruchu obrotowym bryły sztywnej każdy punkt bryły zatacza okrąg o środku leżącym na osi obrotu bryły. Odległość punktu od osi obrotu (oznaczane jako r) - to najkrótszy odcinek łączący punkt i oś obrotu. Δm – masa elementarna = punkt materialny r – odległość punktu…

Więcej
pobierz z Google Play pobierz z App Store
Back to top