Tagi: bryła sztywna

Hipersześcian – poznaj tajemnicę legendarnej bryły

Hipersześcian to najprościej mówiąc, uogólnienie sześcianu w dowolnej liczbie wymiarów. Bez względu na to, czy mówimy o jednym, dwóch, trzech, czy więcej wymiarach. Konkretnie, gdy mamy 0 wymiarów, interpretujemy go jako punkt, gdy jeden – odcinek, gdy 2 – kwadrat, a w trzech jest dobrze nam znanym sześcianem. W czterech wymiarach nazywamy go oktachoronem lub…

Więcej

Dynamika bryły sztywnej i jej zastosowania praktyczne

Dynamika bryły sztywnej – czym właściwie jest bryła sztywna? Jest to ciało, którego (w idealnym wypadku) części nie mogą się przemieszczać względem siebie. Dynamika tejże bryły może być zastosowana do opisu wielu zjawisk zachodzących wokół nas, jeśli tylko pominiemy ruchy innych atomów oraz cząsteczek, ruchy drgające oraz odkształcenia. Przyjrzyjmy się nim zatem i zastanówmy się,…

Więcej

Bryła Sztywna

Bryła sztywna - definicja i informacje teoretyczne Bryła sztywna to ciało fizyczne o strukturze, która uniemożliwia przemieszczanie się jego części względem siebie. Najprościej można ją określić jako obiekt, w którym wszystkie punkty zawsze mają stałą odległość względem siebie Są one określane materialnymi, ale nie są to obiekty istniejące w rzeczywistości. Stosuje się je dla uproszczenia…

Więcej

Dynamika bryły sztywnej

Dynamika bryły sztywnej to jeden z elementarnych działów fizyki, dowiedz się więcej na temat jej kluczowych zagadnień. Dynamika bryły sztywnej wzory i analiza Bryła sztywna – ciało, którego punkty nie przemieszczają się względem siebie. W ruchu obrotowym bryły sztywnej każdy punkt bryły zatacza okrąg o środku leżącym na osi obrotu bryły. Odległość punktu od osi…

Więcej
pobierz z Google Play pobierz z App Store
Back to top