Tagi: bariony

Bariony

Bariony są rodziną cząstek silnie oddziałujących fermionów o spinie połówkowym i zaliczanych do hadronów. To cząstki zbudowane z trzech kwarków, a poznano ich około sto dwadzieścia. Barionami są nukleony, czyli składniki jądra proton oraz neutron. Formalnie do definiowania barionów stosuje się niezerową liczbę kwantową, określaną liczbą barionową. Prawo zachowania liczby rabinowej wywodzi się z fundamentalnej…

Więcej
pobierz z Google Play pobierz z App Store
Back to top