Ruchy ciał – zadania

Zad. 1 Marek siedział w wagonie tramwaju, który stał nieruchomo na światłach. Kiedy spoglądał przez okno, na sąsiednim stał drugi tramwaj, który po chwili ruszył. Dlaczego Marek, spoglądając na jego wagony, odniósł wrażenie, że to jego skład jest w ruchu?

Odp. Wrażenie to spowodował ruch drugiego składu.

Zad. 2 W wagonie będącego w ruchu pociągu na stoliku leży telefon. W odniesieniu do szyn kolejowych jest on w ruchu czy w spoczynku?

Odp. W odniesieniu do szyn kolejowych jest on w ruchu

Zad. 3 Pasażer, siedząc w fotelu, jedzie samochodem po drodze. Względem jakich ciał znajduje się on w ruchu, a względem których w spoczynku?

Odp. W przypadku osób i obiektów znajdujących się przy drodze jest on w ruchu. Względem wnętrza pojazdu i kierowcy pozostaje on w spoczynku.

Zad. 4 Potocznie mówimy, że Słońce zachodzi i wschodzi. Co stanowi układ odniesienia przyjmowany w tym określeniu dla ruchu słońca.

Odp. W tym przypadku układem odniesienia jest Ziemia.

Zad. 5 Andrzej, siedząc w poruszającym się wagonie pociągu, zamknął oczy. Spowodowało to, że odniósł on wrażenie, iż skład porusza się do tyłu, mimo że faktycznie nadal poruszał się do przodu. Co spowodowało wystąpienie tego odczucia?

Odp. Przyczyną tego odczucia była utrata układu odniesienia dla własnego ruchu, na skutek zamknięcia oczu.

Zad. 6 Dwa tramwaje jadą obok siebie z taka samą prędkością. Względem siebie są one w ruchu czy w spoczynku?

Odp. Tramwaje są względem siebie w stanie spoczynku.

Zad. 7 Samochód wykonuje skręt w prawo. Czy koło lewe i prawe przebywa na zakręcie jednakowe drogi?

Odp. Przebywają one różne drogi, a koło lewe dłuższą.

Zad. 8 Po jakim torze poruszają się punkty zlokalizowane na obwodzie toczącego się koła samochodu względem osi koła?

Odp. Poruszają się one po torze kołowym.

Zad. 9 W samolocie transportowym znajduje się oddział wojsk powietrzno-desantowych. W strefie zrzutu żołnierze wyskoczyli z samolotu, natychmiast otwierając spadochrony. Na skutek tego opadali względem Ziemi ruchem jednostajnym do dołu. W układzie odniesienia samolot leciał jednostajnie i poziomo w prawo. W którą skierowany był ruch spadochroniarzy względem samolotu?

Odp. Ruch spadochroniarzy skierowany był w lewo, czyli w przeciwną stronę do ruchu samolotu.

Zad. 10 Po jakim torze poruszają się punkty zlokalizowane na obwodzie toczącego się koła autobusu względem powierzchni Ziemi?

Odp. Względem powierzchni Ziemi poruszają się one po torze w kształcie łuku. Wysokość tego łuku równa jest średnicy koła, a jego długość równa długości obwodu koła.

Zad. 11 Dwa tramwaje jadą obok siebie z taka samą prędkością. Względem ludzi stojących przy torach są one w spoczynku czy w ruchu?

Odp. Tramwaje są w ruchu względem ludzi stojących przy torach.

Tagged under: , , ,

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (370 votes, average: 4,25 out of 5)
Loading...
pobierz z Google Play pobierz z App Store
Back to top