Ruch zmienny – zadania

Zad. 1 Pewien ruch opisany jest przez równanie: v = Xt, gdzie v to prędkość chwilowa, a to to czas ruchu. Litera X odpowiada wielkości stałej w tym ruchu. Jaki ruch opisuje to równanie? Za co odpowiada w nim litera X?

Odp. Wzór ten opisuje ruch jednostajnie przyspieszony, a litera X odpowiada za przyspieszenie.

Zad. 2 Który ruch można opisać przy pomocy pojęcia średniej prędkości?

Odp. Pojęcie to może być wykorzystane do opisu dowolnego ruchu.

Zad. 3 Jaka prędkość wskazywana jest przez prędkościomierz w samochodzie i ciężarówce – średnia czy chwilowa?

Odp. Prędkościomierz wskazuje prędkość chwilową.

Zad. 4 Prędkość wózka, który poruszał się w ruchu prostoliniowym wzrosła równomiernie w czasie 10 sekund od wartości 5 m/s do wartości 20 m/s. Podaj wartość przyspieszenia w ruchu tego ciała.

Odp. Wartość przyspieszenia wózka to 1,5 m/s.

Zad. 5 Wózek poruszał się w ruchu prostoliniowym, a jego prędkość wzrosła równomiernie w czasie . Czy wektor przyspieszenia tego wózka jest zgodny ze zwrotem wektora prędkości?

Odp. Wektor przyspieszenia wózka jest zgodny ze zwrotem wektora prędkości.

Zad. 6 Pewien ruch możliwy jest do przedstawienia za pomocą wzoru: s = xt2, gdzie s to przebyta droga w czasie ruchu od momentu spoczynkowego oznaczonym t. Litera x oznacza wielkość stałą w tym ruchu. Jaki ruch można opisać przy pomocy tego wzoru? Jakie jest znaczenie litery x w tym wzorze?

Odp. Równanie to opisuje ruch jednostajnie zmienny. Litera x odpowiada a/2, czyli połowie wartości przyspieszenia.

Zad. 7 Tramwaj ruszył z miejsca ze średnim przyspieszeniem o wartości 0,5 m/s2. Oblicz prędkość jaką osiągnie po 30 sekundach.

Odp. Tramwaj osiągnie prędkość 54 km/h

Zad. 8 W ciągu 20 sekund nieruchome ciało wprawione w ruch ze stałym przyspieszeniem osiągnęło prędkość 6m/s. Oblicz wartość tego przyspieszenia.

Odp. Przyspieszenie wyniosło 0,1 m/s2

Zad. 9 Myśliwiec zwiększył prędkość do 340 km/h z 250 km/h w ciągu 20 sekund. Oblicz średnie przyspieszenie w ruchu tego myśliwca.

Odp. Średnie przyspieszenie w ruchu tego myśliwca wyniosło 1,25 m/s2

Zad. 10 Ciało A osiągnęło prędkość 10 m/s po 20 sekundach ruchu i było ono wprawione w ruch bez prędkości początkowej. Ciało B osiągnęło tę samą prędkość po 20 sekundach ruchu, jednakże jego prędkość początkowa wyniosła 5 m/s. Oba ciała poruszały się ze stałym przyspieszeniem. Oblicz wartość przyspieszenia ciała A i B.

Odp. Przyspieszenie ciała A to 0,5 m/s2, a ciała B 0,25 m/s2

Zad. 11 Kulka toczyła się ruchem jednostajnie przyspieszonym po równi pochyłej w czasie 3s z przyspieszeniem o wartości 4 m/s2, a po osiągnięciu pewnej prędkości toczyła się dalej po równi poziomej ruchem jednostajnym i przebyła drogę 3,6m. Oblicz czas, przez jaki poruszała się kulka.

Odp. Ruch kulki trwał 3,3 s.

Zad. 12 Autobus poruszał się ruchem jednostajnym z prędkością 60 km/h przez godzinę, a potem przyspieszył do 80 km/h i z tą prędkością poruszał się do momentu pokonania całości trasy o długości łącznej 180 km. Oblicz ile czasu zajęło autobusowi pokonanie tej trasy.

Odp. Autobus pokonał tę trasę w ciągu 2,5 godziny.

Zad. 13 Autobus ruszył z miejsca po postoju, po 10 sekundach ruchu uzyskał prędkość 54 km/h.
Ile wynosi droga przebyta przez ten autobus w tym czasie?

Odp. Droga przebyta przez autobus to 75 m.

Zad. 14 Autobus ruszył z miejsca po postoju, po 10 sekundach ruchu uzyskał prędkość 54 km/h. Oblicz wartość przyspieszenia średniego ruchu autobusu w tym czasie.

Odp. Autobus poruszał się ze średnim przyspieszeniem 1,5 m/s2

Zad. 15 Trolejbus przemieszczał się z prędkością 20 km/h i wyhamowano go w ciągu 4 sekund. Jaki ruch obrazuje hamowanie pojazdu?

Odp. Hamowanie pojazdu obrazuje ruch jednostajnie opóźniony.

Zad. 16 Oblicz ile czasu upłynie od początku ruchu jednostajnie przyspieszonego, zanim droga przebyta przez ciało stanie się trzykrotnie większa od drogi przebytej w pierwszej sekundzie tego ruchu.

Odp. Zdarzenie to będzie miało miejsce w drugiej sekundzie ruchu.

Zad. 17 Autobus ruszył z miejsca ruchem jednostajnie przyspieszonych. Pokonał drogę 200 m w ciągu 20 s. Jaką prędkość osiągnął po tym czasie?

Odp. Autobus uzyskał prędkość 20 m/s.

Zad. 18 Pociąg osobowy ruszył ze stacji i uzyskał prędkość 57,6 km/h po przebyciu 640 m. Ruch składu był jednostajnie przyspieszony. Oblicz czas, w którym pociąg uzyskał wspomnianą prędkość.

Odp. Pociąg uzyskał wspomnianą prędkość w ciągu 80 s.

Zad. 19 Ciało poruszało się ruchem jednostajnie przyspieszonym. W ciągu czterech sekund ruchu pokonało ono drogę o długości 4,8 m. Oblicz długość, jaką pokonało to ciało przez dwie pierwsze sekundy ruchu, przyjmując, że jego prędkość początkowa była równa 0.

Odp. Droga ta miała 1,2 m.

Zad. 20 Pociąg towarowy ruszył ze składu i uzyskał prędkość 57,6 km/h po przebyciu 640 m. Ruch składu był jednostajnie przyspieszony. Oblicz wartość przyspieszenia tego pociągu.

Odp. Pociąg ten poruszał się z przyspieszeniem 0,2 m/s2

Tagged under: , , ,

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (442 votes, average: 4,26 out of 5)
Loading...
pobierz z Google Play pobierz z App Store
Back to top