Roskosmos

Federalna Agencja Kosmiczna (nazywana również Roskosmos) to rosyjska agencja kosmiczna założona w 1992 roku po rozpadzie Związku Radzieckiego. Powstała za pośrednictwem dekretu ówczesnego prezydenta Borysa Jelcyna. Miała ona ułatwić koordynację projektów, które były rozproszone po wielu ośrodkach. Wcześniej w ZSRR nie było centralnej instytucji zarządzającej programem kosmicznym. Roskosmos miał decydować o rozdziale funduszy i reprezentować rosyjską astronautykę na arenie międzynarodowej na wzór amerykańskiej NASA. Z lektury tego artykułu dowiesz się, czym dokładnie zajmował się i jak rozwijał się Roskosmos.

Roskosmos, astronomia, astronautyka, kosmos, kosmonautyka

Historia agencji Roskosmos

Roskosmos został założony 25 lutego 1992 roku, na podstawie wspominanego wcześniej dekretu prezydenta Jelcyna. Pierwszym dyrektorem agencji był Jurij Koptiew, który wcześniej był pracownikiem Stowarzyszenia Naukowo-Produkcyjnego Siemiona A. Ławoczkina. Zajmowało się ono sondami księżycowymi oraz wenusjańskimi. Pierwsze lata działalności Roskosmos to czas kiedy nie posiadała ona wystarczającego autorytetu ani narzędzi do wywierania wpływu na wiodące biura konstrukcyjne. Był to poważny problem, gdyż celem istnienia agencji było narzucenie odgórnej i długoplanowej wizji rosyjskiego programu kosmicznego. Trudności te spotęgował również ówczesny kryzys gospodarczy w Rosji. W zaistniałej sytuacji agencja poszukiwała własnego miejsca w badaniach kosmicznych, skupiając się na dwóch zagadnieniach. Pierwszym z nich były komercyjne starty satelitów, a drugim turystyka kosmiczna. Roskosmos przejął także zadania związane z udziałem Federacji Rosyjskiej w projekcie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. 22 maja 1999 roku zmieniono nazwę agencji na Rosyjską Agencję Lotniczo-Kosmiczną, czyli Rosawiakosmos. Pięć lat później została przywrócona pierwotna nazwa.

Sytuacja gospodarcza Rosji zaczęła poprawiać się od 2005 roku, czego skutkiem było powiększeniu budżetu Roskosmosu. Duma Rosyjska przyznała Agencji aż 305 miliardów rubli na rozwój w latach 2006-2015, co było bardzo dużą kwotą, biorąc pod uwagę, że planowane wydatki Rosji na cele kosmiczne w tym czasie wynosiły 425 miliardów rubli. Rok 2010 przyniósł jednak kolejną zapaść przemysłu kosmicznego w Rosji, która była skutkiem wielu negatywnych czynników gospodarczych, m.in. kryzysu pogłębionego przez działania wojenne przeciwko Ukrainie i wynikające z nich sankcje międzynarodowe. Wpłynęło to znacząco na jakość rosyjskiego programu kosmicznego, a od tamtego czasu obserwowano coraz częstsze katastrofy i awarie rosyjskich rakiet nośnych i statków kosmicznych. Do 2013 roku agencja przeszła trzy zmiany dyrektorów, a ostatecznie stanowisko objął to Oleg Ostapienko.

Tagged under: , , , ,

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (399 votes, average: 4,23 out of 5)
Loading...
pobierz z Google Play pobierz z App Store
Back to top