Polska Agencja Kosmiczna

Polska Agencja Kosmiczna (PAK) to instytucja utworzona na podstawie ustawy z 26 września 2014 roku. Jak jej nazwa wskazuje, jest to organ odpowiedzialny za rozwój polskiego programu kosmicznego. Jako rządowa agencja wykonawcza uczestniczy w realizowaniu strategicznych celów naszego państwa i podejmuje działania mające na celu zwiększenie wykorzystania systemów satelitarnych i przyspieszenia rozwoju technologii kosmicznych, przydatnych z punktu widzenia krajowej administracji, nauki, gospodarki oraz obronności.

Polska Agencja Kosmiczna - zadania

Zadania Polskiej Agencji Kosmicznej dotyczą głównie wspierania rozwoju oraz promocji dorobku i potencjału instytutów badawczo-naukowych oraz przedsiębiorstw polskiego sektora kosmicznego. Koordynuje ona również jego aktywność na poziomie państwowym i międzynarodowym. PAK działa również na rzecz upowszechnienia technologii satelitarnych w administracji publicznej i uczestniczy w projektach wzmacniających potencjał obronny kraju. Reprezentuje Polskę w kontaktach z międzynarodowymi organizacjami sektora kosmicznego. PAK opracowała Krajowy Program Kosmiczny. Celem jego przygotowania i wdrożenia jest budowa w Polsce kompetencji, które umożliwią zabezpieczenie potrzeb naszego państwa w dziedzinie technologii satelitarnych, a także rozwój potencjału podmiotów, które tworzą krajowy sektor kosmiczny, w tym jego konkurencyjność na tle rynku międzynarodowego.

Do tej pory PAK udało się zrealizować 3 programy bezpłatnych konsultacji eksperckich skierowanych do polskich przedsiębiorców. Agencja organizuje również liczne wydarzenia, które służą ułatwieniu polskim podmiotom zdobywania zagranicznych partnerów do prowadzenia wspólnych przedsięwzięć. PAK przygotowała też wniosek aplikacyjny do Komisji Europejskiej, który dotyczy dołączenia naszego kraju do europejskiego Konsorcjum SST – odpowiedzialnego za obserwację i śledzenie obiektów kosmicznych. SST jest odpowiedzialne za jedną z kluczowych inicjatyw UE w zakresie astronomii. Dołączenie do tego konsorcjum pozwoli Polsce na zwiększenie zdolności związanych z obserwacją oraz budowaniem świadomości sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej, może również umożliwić przyspieszenie rozwoju kompetencji krajowego sektora kosmicznego. Oprócz tego PAK realizuje liczne projekty związane ze wspieraniem działań edukacyjnych dotyczących tematyki mosnicznej, rozwijania współpracy międzynarodowej Polski w dziedzinie kosmosu czy oczywiście opracowania studiów wykonalności dużych programów kosmicznych i rozwoju niezbędnej do ich realizacji technologii.

Polska Agencja Kosmiczna, PAK, POLSKA, astronomia

Logo PAK źródło: polsa.gov.pl

Polska Agencja Kosmiczna - Struktura

Na czele Polskiej Agnecji Kosmicznej stoi Prezes Agencji, który ma do dyspozycji dwójkę Wiceprezesów. Jej struktura dzieli się na trzy piony. W pionie Prezesa znajdują się Departament Krajowego Programu Kosmicznego, Biuro Organizacyjne oraz Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej. Wiceprezes ds. Obronnych odpowiada za Departament Wojskowych Technologii Satelitarnych oraz Departament Projektów Obronnych. Wiceprezes ds. Naukowych kontroluje Departament Edukacji oraz Departament Badań i Innowacji.

W listopadzie 2014 roku na stanowisko prezesa PAK powołano profesora Marka Banaszkiewicza, który pełnił uprzednio funkcję dyrektora Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Wiceprezesem ds. Obronnych został pułkownik Piotr Suszyński, a Wiceprezesem ds. Nauki profesor Marek Moszyński z Wydziału Elektroniki, Tel komunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej. Profesora Banaszkiewicza na stanowisku zastąpił dr Grzegorz Brona, który otrzymał nominację od premiera Mateusza Morawieckiego 13 marca 2018 r, a dzień później objął kierownictwo nad agencją.

Tagged under: , , , , ,

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (403 votes, average: 4,23 out of 5)
Loading...
pobierz z Google Play pobierz z App Store
Back to top