Tagi: układ inercjalny

Układ inercjalny

Teoria i definicja Układ inercjalny jest podstawowym układem odniesienia występującym w fizyce. Stanowi on punkt wyjścia do analizy ruchu i jego rozważań nad jego przebiegiem; dlaczego zachodzi w taki sposób, a nie inny. Charakteryzuje się tym, że każde rozpatrywane w nim ciało, niepodlegające zewnętrznym oddziaływaniom pozostaje w spoczynku, bądź porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym. Przyspieszenie…

Więcej

2. Układ inercjalny i nieinercjalny

Układ inercjalny : podstawowy dla fizyki układ odniesienia przyspieszenie pojawia się jedynie jako rezultat działania niezrównoważonej siły zewnętrznej jeżeli na ciało znajdujące się w tym układzie nie działa żadna niezrównoważona siła zewnętrzna, to ciało porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym (jeżeli wcześniej poruszało się) lub pozostaje w spoczynku (jeżeli wcześnie pozostawało w spoczynku) w tym układzie…

Więcej
pobierz z Google Play pobierz z App Store
Back to top