Tagi: ruch po okręgu

Ruch po okręgu – zadania

Zad. 1 Siła dośrodkowa oddziałuje na ciało podczas jego ruchu po okręgu. Jakie zmiany powoduje ona w odniesieniu do wartości prędkości tego ciała oraz kierunku jej wektora? Odp. Powoduje ona zmianę kierunku wektora prędkości tego ciała, nie zmieniając jej wartości. Zad. 2 Siła oddziałuje na ciało poruszające się ruchem jednostajnym w ruchu po okręgu. Określ…

Więcej

Kinematyka

Położenie – określa umiejscowienie ciała w przestrzeni względem wybranego układu odniesienia Przemieszczenie – różnica pomiędzy początkowym położeniem ciała a końcowym Tor ruchu – linia, po której porusza się ciało Droga – długość toru ruchu Ruch – zmiana położenia ciała w czasie   Rodzaje ruchu: ze względu na kształt toru : prostoliniowy krzywoliniowy (np. po okręgu,…

Więcej
pobierz z Google Play pobierz z App Store
Back to top