Tagi: przyspieszenie

Układ inercjalny

Teoria i definicja Układ inercjalny jest podstawowym układem odniesienia występującym w fizyce. Stanowi on punkt wyjścia do analizy ruchu i jego rozważań nad jego przebiegiem; dlaczego zachodzi w taki sposób, a nie inny. Charakteryzuje się tym, że każde rozpatrywane w nim ciało, niepodlegające zewnętrznym oddziaływaniom pozostaje w spoczynku, bądź porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym. Przyspieszenie…

Więcej

7. Prąd elektryczny

Ruch cząstki naładowanej w jednorodnym polu elektrostatycznym Prędkość początkowa v0 cząstki jest prostopadła do działającej na nią siły elektrostatycznej Fe, dlatego porusza się ona po paraboli. Przyspieszenie: Prąd elektryczny – uporządkowany ruch ładunków, czyli poruszających się w tę samą stronę. Nośnikami tych ładunków mogą być elektrony lub jony. Warunki przepływu prądu elektrycznego: Obecność źródła energii…

Więcej
pobierz z Google Play pobierz z App Store
Back to top