Tagi: praca

Praca – zadania

Zad. 1 Rakieta okrąża swobodnie Ziemię. Dlaczego podczas tego procesu nie jest wykonywana praca? Odp. Jest tak dlatego, że siła grawitacji, która działa na tę rakietę, jest przez cały czas skierowana prostopadle do przesunięcia w danym miejscu toru. Zad. 2 Poruszanie się piłki rzuconej poziomo spowodowane jest wpływem jej własnej bezwładności. Pomijając opór powietrza, określ…

Więcej

4. Praca i energia w polu elektrostatycznym

Praca w polu jednorodnym elektrostatycznym Fzr – siła zewnętrzna równoważąca, równa co do wartości sile elektrostatycznej Δr – wartość przemieszczenia Praca w polu jednorodnym zależy tylko od wartości przemieszczenia ładunku q wzdłuż linii pola, a nie zależy od długości toru, co czyni to pole polem zachowawczym.   Praca w centralnym polu elektrostatycznym   Fe –…

Więcej

8. Prawo Ohma, praca i moc prądu

Prawo Ohma Natężenie prądu płynącego przez element obwodu jest wprostproporcjonalne do napięcia przyłożonego między jego końcami. Opór elektryczny Stosunek napięcia przyłożonego do końców opornika do natężenia jakie popłynie przez ten opornik. [R] = 1 V/A = 1 Ω (om)   ρ – opór właściwy, zależny od materiału, z którego wykonano przewodnik l - długość przewodnika…

Więcej

5. Praca, moc, energia

Praca - iloczyn skalarny wektora siły działającej na ciało i wektora przesunięcia tego ciała. W = F·Δr = F·Δr·cosΘ F – siła działająca na ciało Δr – wektor przesunięcia Θ – kąt pomiędzy wektorem siły F a wektorem przesunięcia Δr Widzimy, że dla Δr ⊥ F praca wykonana wynosi 0, a dla Δr || F praca jest równa…

Więcej
pobierz z Google Play pobierz z App Store
Back to top