Tagi: klasa 6-8

Druga zasada dynamiki – zadania

Zad. 1 Wózek poruszał się pod wpływem działania siły o wartości 30 N z przyspieszeniem 5 m/s2. Oblicz masę wózka. Odp. Masa ciała wynosi 6 kg. Zad. 2 Co jest miarą bezwładności ciała, jego ciężar czy masa? Odp. Miarą bezwładności ciała jest jego masa. Zad. 3 Wartość siły oddziałującej na ciało o masie 2 kg…

Więcej

Pierwsza zasada dynamiki – zadania

Zad. 1 Pasażer tramwaju poczuł, iż jego ciało przechyla się w lewo. Jaka zmiana następowała w ruchu tramwaju? Odp. Tramwaj skręcał w prawo. Zad. 2 Na ciało oddziałują dwie siły o przeciwnych zwrotach. Są to F1 o wartości 3 N oraz F2 o wartości 5 N. Pod ich wpływem ciało porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym.…

Więcej

Ruch zmienny – zadania

Zad. 1 Pewien ruch opisany jest przez równanie: v = Xt, gdzie v to prędkość chwilowa, a to to czas ruchu. Litera X odpowiada wielkości stałej w tym ruchu. Jaki ruch opisuje to równanie? Za co odpowiada w nim litera X? Odp. Wzór ten opisuje ruch jednostajnie przyspieszony, a litera X odpowiada za przyspieszenie. Zad.…

Więcej

Ruch jednostajny prostoliniowy – zadania

Zad. 1 Autobus jedzie po drodze z prędkością 72 km/h. Podaj jej wartość w m/s. Odp. Prędkość autobusu wynosi 20 m/s Zad. 2 Na wózku umieszczono butelkę z wodą. W różnych odstępach czasu wypływa ona z niej kroplami. Nazwij ruch wózka, biorąc pod uwagę fakt, że krople rozmieszczone są wzdłuż toru wózka w równych odstępach…

Więcej

Ruchy ciał – zadania

Zad. 1 Marek siedział w wagonie tramwaju, który stał nieruchomo na światłach. Kiedy spoglądał przez okno, na sąsiednim stał drugi tramwaj, który po chwili ruszył. Dlaczego Marek, spoglądając na jego wagony, odniósł wrażenie, że to jego skład jest w ruchu? Odp. Wrażenie to spowodował ruch drugiego składu. Zad. 2 W wagonie będącego w ruchu pociągu…

Więcej

Wypór aerostatyczny – zadania

Zad. 1 Jeden z balonów został napełniony helem, a drugi z nich o takiej samej objętości wodorem. W każdym z nich ciśnienie gazów jest równe i zbliżone do atmosferycznego. Który z n nich ma większą siłę nośną i ile razy wyższą? Odp. Balon, który jest wypełniony wodorem, charakteryzuje się około dwukrotnie większą siłą nośną od…

Więcej

Wypór hydrostatyczny – zadania

Zad. 1 Na powierzchni wody pływa zanurzony częściowo fragment dębowej deski. Czy siła wyporu działająca na ten kawałek jest mniejsza od jego ciężaru? Odp. Siła ta jest równa ciężarowi tego fragmentu drewna Zad. 2 Ciało zanurzono w cieczy. Jakie parametry ma siła wyporu oddziałująca na to ciało. Rozważ jej stosunek do ciężaru ciała oraz kierunek.…

Więcej
pobierz z Google Play pobierz z App Store
Back to top