Tagi: energia wewnętrzna

Energia wewnętrzna - zadania

Zad. 1 Z jakiego powodu obserwujemy wzrost energii wewnętrznej w ciałach ocierających się o siebie? Odp. W ciałach tych wzrasta energia kinetyczna ich cząsteczek. Zad. 2 Wskaż jaką energię nazywamy energią wewnętrzną ciała i w jaki sposób można ją zmniejszyć bądź zwiększyć. Odp. Energia wewnętrzna danego ciała jest sumą wszystkich rodzajów energii cząsteczek tego ciała.…

Więcej

1. Energia wewnętrzna, ciepło

Energia wewnętrzna - jest to całkowita energia układu, suma wszystkich energii wszystkich molekuł energia potencjalna cząsteczek energia kinetyczna cząsteczek energia chemiczna – energia podczas przemian chemicznych energia atomowa - oddziaływanie ze sobą elementów atomu energia jądrowa – oddziaływanie ze sobą jądra atomu Energia wewnętrzna jest zawarta w ciele. Energia wewnętrzna jest funkcją stanu układu, czyli…

Więcej
pobierz z Google Play pobierz z App Store
Back to top