Środki ochrony przeciwprzepięciowej

Środki ochrony przeciwprzepięciowej to dział elektrotechniki skupiony na protekcji urządzeń elektrycznych przed wpływem przepięć. Są one wysoce szkodliwe dla aparatury elektrycznej, niszczą w szczególności urządzenia elektroniczne, które są niezwykle wrażliwe na skoki napięcia. Ochronniki stosowane do celów ochrony przeciwprzepięciowej dzielą się na trzy typy określane liczbami 1, 2 oraz 3.

środki ochrony przeciwprzepięciowej - rodzaje

Do zadań ograniczników przepięć (SPD) typu 1 należy ochrona instalacji elektrycznej oraz przyłączy zasilających urządzenia w obiekcie budowlanym. Chronią one przed zagrożeniami spowodowanymi pojawieniem się prądu piorunowego w głównym punkcie wyrównywania potencjałów w budynku w trakcie bezpośredniego wyładowania w piorunochrony tego obiektu. Działają również w sytuacji, gdy wystąpi prąd piorunowy rozpływający w trakcie wyładowania w przewody napowietrznej linii elektroenergetycznej lub układane w ziemi kable niskiego napięcia. Zadziałają również przy wszelkiego rodzaju przepięciach łączeniowych, dochodzących do budynku z sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia, a także indukowanych przepięciach atmosferycznych. Są więc przeznaczone do ograniczania zagrożenia piorunowego i powinny być umieszczane w miejscu wprowadzenia instalacji elektrycznej do danego budynku.

Urządzenia SPD typu 2 ograniczają przepięcia do niższej wartości. Odpowiadają pierwszej lub drugiej kategorii przepięć do wartości poniżej 1,5 kV. Najczęściej wykonywane są przy użyciu warystorów. Są stosowane w obiektach, gdzie istnieją warunki do indukowania się przepięć, jakich nie mogą ograniczyć SPD typu 1. Są również powszechnie użytkowane w budynkach nie posiadających instalacji odgromowej, bądź zasilanych z sieci kablowej i nie zagrożonych bezpośrednim lub bliskim wyładowaniem atmosferycznym. Urządzenia te montuje się na szynie 35mm w miejscach rozgałęzienia instalacji elektrycznej wewnątrz budynku, najczęściej jest to tablica główna.

Urządzenia SPD typu 3 służą do ochrony przyłączy zasilających instalacje elektryczne w obiekcie budowlanym przed przepięciami atmosferycznymi wywołanymi przez odległe wyładowania atmosferyczne oraz przed wewnętrznymi przepięciami łączeniowymi. Stosuje się je w sytuacji gdy występują zbyt duże odległości między układem SPD typu 2 a chronionym urządzeniem. Lub dla celów ochrony odbiorników o nieznanej lub znacznie niższej odporności udarowej względem pozostałych stosowanych w danym miejscu.

Tagged under: , , ,

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (377 votes, average: 4,24 out of 5)
Loading...
pobierz z Google Play pobierz z App Store
Back to top