Pomiary i niepewność pomiaru - zadania

Zad. 1 Deska o długości 1m została zmierzona linijką z podziałką centymetrową o długości 1m. Wskaż niepewność tego pomiaru.

Odp. Niepewność wyniesie 1cm.

Zad. 2 Podaj znaczenie przedrostków: kilo-, mega-, giga- występujących często przy jednostkach wielkości fizycznych. Do czego są one stosowane?

Odp. Przedrostki te oznaczają wielokrotności danej wartości (kilo = 103, mega =106, giga= 109). Są stosowane do bardzo wysokich parametrów danej wielkości, gdzie niewygodny byłby zapis w podstawowej jednostce, np. 1.000.000N = 1MN

Zad. 3 Wybierz wielkość fizyczną spośród podanych pojęć: materia, przestrzeń, czas, ruch, ciało

Odp. Wielkością fizyczną jest czas

Zad. 4 Uczeń miał wyznaczyć średnicę drutu. Aby tego dokonać ciasno nawinął na ołówek 45 zwojów, które zajęły część ołówka o długości 30mm. Długość spirali na ołówki uczeń zmierzył linijką z podziałką milimetrową. Oblicz średnicę tego drutu i określ z jaką dokładnością została wyznaczona.

Odp. Średnica drutu wyniosła ok. (0,67 +/- 0,02) mm.

Zad. 5 Wykonano pomiary deski. Do pomiaru długości tej deski wykorzystano przymiar centymetrowy i wynosiła ona (350 +/- 1) cm. Szerokość deski zmierzono linijką z podziałką milimetrową i wynosiła ona (400 +/- 1) mm. Wskaż, który wymiar deski został zmierzony z większym błędem względnym?

Odp. Długość deski zmierzono z większym błędem względnym.

Tagged under: , , , , ,

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (34 votes, average: 4,21 out of 5)
Loading...
pobierz z Google Play pobierz z App Store
Back to top